Xem tất cả 13 kết quả

Show sidebar
Close

Xe tải JAC 1.25 Tấn thùng bạt (HFC1025K1)

Giá bán:
- Tổng tải trọng: 3.660 (KG) - Tải trọng: 1.250 (KG) - KT thùng: 3.390 x 1.770 x 750/1.770 (KG) - Lốp xe: 6.50 - 16 /6.50 - 16
Close

Xe tải Jac 1.25 tấn thùng bạt 1025/X125TB

Giá bán:302,000,000 
- Tổng tải trọng: 3.250 (KG) - Tải trọng: 1.250 (KG) - KT thùng: 3.200 x 1.610 x 1.200/1.550 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13
Close

Xe tải JAC 1.25 Tấn thùng kín (HFC1025K1)

Giá bán:
- Tổng tải trọng: 4.650 (KG) - Tải trọng: 1.990 (KG) - KT thùng: 3.390 x 1.760 x 1.770 (KG) - Lốp xe: 6.50 - 16 /6.50 - 16
Close

Xe tải Jac 1.25 tấn thùng kín 1025/X125TK

Giá bán:307,000,000 
- Tổng tải trọng: 3.330 (KG) - Tải trọng: 1.250 (KG) - KT thùng: 3.200 x 1.630 x 1.550 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13
Close

Xe tải Jac 1.25 tấn thùng lửng 1025/X125TL

Giá bán:297,000,000 
- Tổng tải trọng: 3.090 (KG) - Tải trọng: 1.250 (KG) - KT thùng: 3.110 x 1.620 x 355 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13
Close

Xe tải JAC 1.49 Tấn thùng bạt (HFC1030K3)

Giá bán:399 
- Tổng tải trọng: 4.100 (KG) - Tải trọng: 1.490 (KG) - KT thùng: 3.660 x 1.710 x 1.290/1.770 (KG) - Lốp xe: 7.00 - 16 /7.00 - 16
Close

Xe tải Jac 1.49 tấn thùng bạt 1025/X150TB

Giá bán:3,000,000 
- Tổng tải trọng: 3.490 (KG) - Tải trọng: 1.490 (KG) - KT thùng: 3.200 x 1.610 x 1.200/1.550 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13
Close

Xe tải Jac 1.49 tấn thùng kín 1025/X150TK

Giá bán:308,000,000 
- Tổng tải trọng: 3.490 (KG) - Tải trọng: 1.490 (KG) - KT thùng: 3.200 x 1.610 x 1.550 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13
Close

Xe tải JAC 1.99 tấn thùng bạt (HFC1025K1)

Giá bán:
- Tổng tải trọng: 4.400 (KG) - Tải trọng: 1.990 (KG) - KT thùng: 3.390 x 1.770 x 750/1.770 (KG) - Lốp xe: 6.50 - 16 /6.50 - 16
Close

Xe tải Jac 2.4 tấn khung mui (HFC1030K4)

Giá bán:
- Tổng tải trọng: 4.995 (KG) - Tải trọng: 2.400 (KG) - KT thùng: 3.720 x 1.750 x 750/1.770 (KG) - Lốp xe: 7.00 - 16 /7.00 - 16
Close

Xe tải Jac 2.4 tấn thùng kín (HFC1030K4)

Giá bán:
- Tổng tải trọng: 4.995 (KG) - Tải trọng: 2.300(KG) - KT thùng: 3.720 x 1.750 x 1.770 (KG) - Lốp xe: 7.00 - 16 /7.00 - 16
Close

Xe tải Jac 990kg thùng bạt 1025/X99TB

Giá bán:301,000,000 
- Tổng tải trọng: 2.990 (KG) - Tải trọng: 990 (KG) - KT thùng: 3.200 x 1.610 x 1.200/1.550 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13
Close

Xe tải Jac 990kg thùng kín 1025/X99TB

Giá bán:306,000,000 
- Tổng tải trọng: 3.070 (KG) - Tải trọng: 990 (KG) - KT thùng: 3.200 x 1.630 x 1.550 (KG) - Lốp xe: 6.00 - 13 /6.00 - 13